Phù hiệu xe tải có thời hạn trong vòng bao nhiêu lâu?

Câu hỏi: 

Phù hiệu xe tải có thời hạn trong vòng bao nhiêu lâu?

Trả lời:

Điểm a Khoản 2 Điều 54 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT có quy định:

“Điều 54. Quy định chung về quản lý, sử dụng phù hiệu, biển hiệu

2. Thời hạn có giá trị của phù hiệu

a) Phù hiệu “XE CHẠY TUYẾN CỐ ĐỊNH”, “XE BUÝT”, “XE TAXI”, XE HỢP ĐỒNG”, “XE CÔNG – TEN – NƠ”, “XE TẢI”, “XE TRUNG CHUYỂN” có giá trị theo thời hạn có hiệu lực của Giấy phép kinh doanh vận tải và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện”.

Phù hiệu xe tải có thời hạn trong vòng bao nhiêu lâu?
Đánh giá bài viết

Bình luận

Hotline: 096.505.3886