Mức xử phạt xe không gắn phù hiệu hoặc phù hiệu hết hạn?

Câu hỏi:

Nếu ô tô thuộc đối tượng xe kinh doanh vận tải hành khách hoặc vận tải hàng hóa khi tham gia giao thông mà không gắn phù hiệu xe hoặc phù hiệu xe đã hết hiệu lực thì mức xử phạt là bao nhiêu? Người lái xe bị phạt hay chủ xe bị phạt?

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 23. Xử phạt người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người vi phạm quy định về vận tải đường bộ được quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 23 Nghị định 46/2016/NĐ-CP như sau:

6. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

đ) Điều khiển xe chở hành khách không có hoặc không gắn phù hiệu (biển hiệu) theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu (biển hiệu) không do cơ quan có thẩm quyền cấp;”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 23 Nghị định 46/2016/NĐ-CP như sau:

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Thực hiện hành vi quy định tại Khoản 2, Khoản 4 (trường hợp vượt trên 50% đến 100% số người quy định được phép chở của phương tiện); Điểm c, Điểm d, Điểm e Khoản 3; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l, Điểm m Khoản 5; Khoản 6; Khoản 7 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;”

Như vậy, tài xế điều khiển xe ô tô không có phù hiệu  khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt thì mức xử phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra, bạn còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ

Nếu chủ xe giao xe cho một người khác lái xe và có hành vi vi phạm theo điểm đ khoản 6 điều 23 thì chủ xe là cá nhân bị phạt từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng , nếu chủ xe là tổ chức thì bị phạt từ 8.000.000 đến 12.000.000.

Như vậy, trong trường hợp xe ô tô không gắn phù hiệu hoặc hết hạn phù hiệu thì khi tham gia giao thông cả tài xế và chủ xe đều bị phạt khá nặng.

Bình luận